Naar de inhoud

Proeftuin Digitale Democratie

Een grotere betrokkenheid van burgers bij lokaal beleid creëren met het gebruik van open source digitale participatietools. Dat is wat de proeftuin Digitale Democratie beoogt. Lees meer

Your Priorities

Geef bewoners directe invloed op de politieke agenda.

Consul

Laat bewoners mee­ beslissen over publieke vraagstukken en de ver­deling van het stadsbudget.

Stem van West

Stel bewoners in staat om voorstellen in te dienen voor de buurt.