Naar de inhoud

Proeftuin Digitale Democratie

Een grotere betrokkenheid van burgers bij lokaal beleid creƫren met het gebruik van open source digitale participatietools. Dat is wat de proeftuin Digitale Democratie beoogt.

Meedenken en doen

Burgers willen graag met de overheid meedenken. Bijvoorbeeld over de zorg of de inrichting van hun woonomgeving, zoals het groen in hun buurt of de fietserstunnel in de wijk. Gemeenten aan de andere kant zoeken juist naar innovatieve manieren om meer bewoners te betrekken bij het lokaal beleid. Online participatietools stimuleren burgers om mee te denken en om mee te doen.

Participatietools

In de proeftuin Digitale Democratie onderzoeken en testen gemeenten de toegevoegde waarde van (open source) digitale participatietools. Op dit platform vindt u een aantal tools waarmee gemeenten hun bewoners een stem kunnen geven over lokale onderwerpen.

Open source als basis

In het buitenland zijn al goede ervaringen opgedaan met open source software (OSS) om digitale participatietools op te bouwen. Door het inzetten ervan, zijn zowel het proces als de uitkomsten open en controleerbaar voor iedereen. Een belangrijke voorwaarde voor democratisch vertrouwen.

Daarnaast biedt OSS-technologie de flexibiliteit om functionaliteiten aan te passen of toe te voegen. Ook maakt open OSS het mogelijk dat kennis wordt gedeeld tussen gebruikers zodat anderen kunnen profiteren.

Achtergrond

Wilt u meer weten over het ontstaan van de tools en bent u benieuwd hoe u ze zelf in uw gemeente kunt gebruiken? Bekijk dan de praktische handreiking inclusief stappenplan.

Aanmelden

De proeftuin is op zoek naar enthousiaste gemeenten die zich willen aansluiten bij het netwerk. Heeft u interesse om deel te nemen aan de proeftuin? Neem dan contact op met Koos Steenbergen (projectleider proeftuin Digitale Democratie bij BZK) koos.steenbergen@minbzk.nl.